Technické služby Jiří Zvoníček - Hlavní strana

Portfolio našich služeb

1) údržba zeleně - pravidelné sečení travnatých ploch
    - sečení  neudržovaných travnatých porostů
    - hrabání listí
    - mulčování ruderálního porostu
                                                                      
2) údržba chodníků a komunikací
    - letní (oprava chodníků, strojní zametání,
    - zimní (rozhrnování sněhu, posyp, odvoz sněhu)

3) přípravné práce pro stavby
    - provádění staveb, jejich změn a odstraňování
    - poskytování technických služeb
    - poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
    - strojní výkopové zemní práce a odvoz zeminy

Rychlý kontakt

Jiří Zvoníček
Zděchov 227
756 07 Zděchov
Okres Vsetín

tel: +420 603 522 992
jiri.zvonicek@email.cz

Tiskárna Sládek - mapa
- Vyhledat na mapy.cz